ටයර් ඉක්මණින් ගෙවීයාමට හේතු

82

ටයර් වලින් කාර්යක්ෂම සේවයක් ඉටුකර ගැනීමට නම් ඒවා නිතර නඩත්තු කර යුතුයි. කෙසේ නඩත්තු කලද භාවිතයත් සමඟ කාලයත් සමඟ ටයර් ගෙවී යාම අපට නතර කරන්න බෑ. ගෙවුනු ටයර් භාවිතය ඉතාම අනතුරුදායකයි. ඒ එම ටයර් වල කට්ට රටා අවම වීමත් ඒ හේතුවෙන් ඝර්ශණය අවමවීමත් යන හේතු නිසාය. සමහර වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු වනවාටත් වඩා ඉක්මණින් ටයර් ගෙවෙනවා. ඒ කියන්නෙ ටයර් වේගෙන් ගෙවෙන්න පටන්ගන්නවා. ඇයි එහෙම වෙන්නෙ? ටයර් එලයින්මන්ට් වෙනස් වුනාම තමයි මූලිකවම ටයර් ඉක්මණින් ගෙවෙන්න පටන්ගන්නෙ. මීට අමතරව ගෙවුනු ස්ටියරින් සහ සස්පෙන්ශන් කොටස් නිසාද ටයර් ඉක්මණින් ගෙවෙන්න පටන්ගන්නවා. ටයරයේ වායු මට්ටම, ටයරයේ අඩංගු සංඝටක, වාහනය පදවන ආකාරය සහ වාහනය ධාවනය කරන මාර්ගවල තත්ත්වය අනුවද ටයරය ගෙවීමේ වේගය වෙනස්වීමට බලපානවා. ඉතින් ඉක්මණින් ගෙවුනු ටයර් මාරුකර නැවත අලුත් ටයර් දැමීමට පෙර ඉහත කරුණු පරීක්ෂා කර බැලීම වැදගත්.

ටයරයේ අඩංගු සංඝටක හා ගෙවීමේ ප්‍රවණතාවය

සෑම ටයරයක්ම සෑදී ඇත්තේ මෘදු රබර් සහ ඝණ ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වීමෙනි. කාබන් බ්ලැක් සහ සිලිකා යනු ගෙවීම අවම කර රබර් ශක්තිමත් කරන ඝණ ද්‍රව්‍යවේ. රබර් වල මෘදු ගතිය වැඩිවෙන්න වැඩිවෙන්න ඝර්ශණය වැඩි අතර සුමට ධාවනයක් ලබාදේ, නමුත් ටයරය ගෙවීමේ වේගය වැඩිය. තත්වයෙන් බාල ටයර් වල ඇත්තේ මෘදු රබර්ය. මේ රබර් එකේ quality එක manufacturer’s treadwear rating එකෙන් බලාගන්න පුලුවන්. Rating එක 200 හෝ ඊට අඩු නම් ටයරයේ ආයුකාලය අඩුය. 300-600 අතර rating එකක් තියනවා නම් එය සැලකියයුතු හොඳ මට්ටමේ ටයරයකි. හැබැයි treadwear rating එක 300ට වඩා වැඩි ටයරයක් ඉක්මණින් ගෙවෙනවා නම් ප්‍රශ්ණෙ තියෙන්නෙ ටයර් එකේ නෙවෙයි.

වාහනය පදවන ආකාරය හා මාර්ග තත්ත්වයන්

වාහනය පදවන ආකාරයත් මාර්ග සහ කාලගුණික තත්ත්වයත් ටයරය ගෙවීමට කෙලින්ම බලපානවා. ඒකත් එක්ක heavy braking and acceleration සහ වේගයෙන් සියුම් වංගු ගැනීම් එක්ක ටයරයක් ගෙවෙනවා කියන එක පුදුමයට කරුණක් නෙවෙයි. ඒ වගේම අලුතින් තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් දැමූ පාරවල් පරණ පාරවල් වලට වඩා ඉක්මණින් ටයර් ගෙවීමට ලක්කරයි. කාලගුණික වශයෙන් ගත්තම වියළි උණුසුම් කාලගුණය සිසිල් තෙත්සහිත කාලගුණයට වඩා ටයර් ගෙවීමට ලක්කරයි.

ටයරයේ වායු මට්ටම

සෑමවිටම නිවැරදි වායු මට්ටමට ටයර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර බලන්න. මොකද්ද නිවැරදි වායු මට්ටම? ඒක බලාගන්න පුලුවන් වාහනයේ රියදුරු අසුන පැත්තේ දොරෙහි ඇතුල් පැත්තේ ඇති ස්ටිකරයෙන්. නිවැරදි වායු මට්ටමට වඩා වැඩි නම් (Overinflation) ටයරය පිපිරී යමේ සම්බාවිතාව වැඩි අතර වායු මට්ටම අඩු නම් (Underinflation) ටයරය ඉක්මණින් ගෙවීමට ලක්වේ.

 

1

 

 

 

 

වැරදි එලයින්මන්ට්

වීල් එලයින්මන්ට් එකෙන් අපි සහතික කරගන්නවා ටයර් පොළොවට ලම්බකවත් එකිනෙකට සමාන්තරවත් ඇති බවට. වීල් එලයින්මන්ට් වැරදි නම් ටයර් ගෙවෙන්නෙ බලාගෙන එන්නකොට. ටයර් එලයින්මන්ට් වෙනස් විය හැකි හේතු 2කි. ඒ වගේම ඒ අනුව ටයර් ගෙවීමට ලක්වන ක්‍රම 2කි. ටයරය පරීක්ෂා කිරීමට ඔබට එක හඳුනාගත හැක.

Toe-In or Toe-Out
වීල් එලයින්මන්ට් වලදි කියන්නෙ හරි කෙලින් යන වාහනයක රෝද වල කෝණයයි. මෙය ඉදිරිපස හා පසුපස රෝද වෙනවෙනම එකිනෙකට සමාන්තරව තිබිය යුතුයි. රෝද දෙකේ ඉදිරිපසවල් අතුලට නැඹුරුවී ඇත්නම් එය Toe-In වේ. ඒ කියන්නෙ ස්ටියරින් වීල් එකේ සුළු හැරවුමකින් වාහනේ රෝද හැරෙන්නෙ නෑ. ඒකෙම අනිත් පැත්ත තමයි Toe-Out. ඒ කියන්නෙ රෝද දෙකේ පසුපසවල් ඇතුලට නැඹුරුව තිබීම. ඒවිට සුළු හැරවුමකින් රෝද හොඳින් හැරවේ. ඉතින් මේ නැඹුරුව අනවශ්‍ය ලෙස තිබුනොත් ඉදිරියට කැරකැවෙන රෝදයට මේ ලොකු බලපෑමක්. ඒ කියන්නෙ රෝද ඉක්මණින් ගෙවීමට මුල පිරීමක්.

Camber
කැම්බර් කියන්නෙ රෝදය ඇතුලට හෝ පිටතට ඇලවී ඇති ආනතියයි. රෝදය ඇතුලට ඇලවී ඇත්නම් negative camber ද පිටතට ඇලවී ඇත්නම් positive camber ද වේ. මෙය අනවශ්‍ය ලෙස ඇලවීම රෝදයේ පැති ගෙවීමට බලපායි.

වීල් එලයින්මන්ට් වෙනස් වීමට හේතු මොනවාද?

බ්‍රේක්පෑඩ් මාරු කිරීම, වලවල් සහිත මාර්ග වල නිතර ධාවනය වගේ මූලික දේවල් නිසා වීල් එලයින්මන්ට් වෙනස් වෙන්න පුලුවන්. ඊට අමතරව පහත තාක්ෂණික දෝෂ නිසාද වීල් එලයින්මන්ට් වෙනස්වී ටයර් ගෙවීමට මුල පිරිය හැක.

ගෙවුනු Tie Rod Ends
ගෙවුනු Springs or Shocks
ගෙවුනු Ball Joints

ටයර් ගෙවෙන ආකාරය

Overinflation ( පමණට වඩා ටයරයේ වායු මට්ටම වැඩිවූ විට ) – ටයරයේ පැති 2ට වඩා මැද ගෙවෙයි
Underinflation ( පමණට වඩා ටයරයේ වායු මට්ටම අඩුවූ විට ) – ටයරයේ මැදට වඩා පැති 2 ගෙවෙයි
Toe-in/ගෙවුනු Bushings – ටයරයේ කට්ටරටා සිග්සැග් ආකාරයට ගෙවෙයි
Camber – ටයරයේ එක් පැත්තකට වඩා අනික් පැත්ත වැඩිපුර ගෙවෙයි
නැමුනු හෝ ගෙවුනු Suspension Parts – ටයරයේ තැනින් තැන ගෙවුනු පාරවල් ඇත

 

2

(Visited 3,983 times, 1 visits today)
Share This:

Related posts

Leave a Comment