නයිට්‍රජන් පිරවූ ටයර් වල වාසි අවාසි

නයිට්‍රජන් පිරවූ ටයර් වල වාසි අවාසි

ටයර වලට නයිට්‍රජන් පිරවීම වර්තමානයේ ජනප්‍රිය වුනාට අලුත් ටයර වලට පිරවීම සහ නයිට්‍රජන් ටයර් නඩත්තුව පිළිබඳව ඇත්තේ තරමක මතබේදකාරී තත්වයකි. නයිට්‍රජන් සපයන්නන් පවසන්නේ නයිට්‍රජන් පිරවීමෙන් ටයරවල performance, ආයුකාලය, රියදුරුගේ ආරක්ෂාව සහ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිවන අතර පරිසර හිතකාමී බවින් යුක්ත බවයි. නමුත් අනෙක් අය පවසන්නේ මෙය වැඩකට නැති පාරිභෝගිකයන්ගෙන් වැඩිපුර මුදල් අයකර ගැනීමට වෙළඳපොලට ආ උපක්‍රමයක් ලෙසයි. නමුත් සත්‍ය කථාව ඇත්තේ ඔය දෙක මැදයි. නයිට්‍රජන් හැම වායු පිරවුම් ස්ථානයකම නොමැති නිසා සුලබතාවය අවම වන අතර අනෙක් අතට සාමාන්‍ය වායු පිරවුමකට වඩා නයිට්‍රජන් පිරවීම මිල වැඩිවේ. නයිට්‍රජන් පිරවීමේ වාසිය වාහනය පදවන ආකාරය…

Read More