හෙඩ් ගෑස්කට් ගැන දැනගනිමු

හෙඩ් ගෑස්කට් ගැන දැනගනිමු

මොකක්ද මේ හෙඩ් ගෑස්කට් එක කියන්නෙ? ගොඩක් අය මේ ගැන වැඩි සැළකිල්ලක් නෑ. අලුත් වාහන පදින අය කොහෙත්ම මේ ගැන සැළකිල්ලක් දක්වන්නෙ නෑ. සැළකිල්ලක් දක්වන්න එතරම් අත්‍යාවශ්‍යතාවයකුත් නෑ. ඔන්න ටිකක් පරණ වාහනයක් පදින කෙනෙක් තමයි මේ ගැන සැළකිල්ලෙන් ඉන්න ඕන. මේ හෙඩ් ගෑස්කට් එක තියෙන්නෙ එන්ජින් බ්ලොක් එකේ උඩ හෙඩ් එකට යටින්. මේ හෙඩ් ගෑස්කට් එකේ මූලික අරමුණ තමයි එන්ජිමේ සම්පීඩනය තබාගැනීම සහ එන්ජිම ඇතුළෙ දුවන ද්‍රව වර්ග 3 වෙන වෙනම වෙන්කොට තබාගැනීම. ඉතින් මේ ගෑස්කට් එක blow වුනා කියන්නෙ අපි ඉහත කියපු කරුණු කාරනා හරිහැටි ඉෂ්ඨ කිරීමට නොහැකිව එන්ජිම…

Read More