එයාර් ෆිල්ටර් ගැන දැනගනිමු

එයාර් ෆිල්ටර් ගැන දැනගනිමු

සමහර අය අහල ඇති සමහර අය අහල නැතුව ඇති. සමහර අය ජීවිතේට චෙක් කරලවත් නැතුව ඇති. මේ හැමෝම වෙනුවෙන් අද අපි කතා කරන්න හිතුවා මේ එයාර් ෆිල්ටරේ ගැන. මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නෙ? සරලවම කිව්වොත් එයාර් ෆිල්ටර් එක කරන්නෙ වාතයත් සමඟ පැමිණෙන අනවශ්‍ය කුණු දුහුවිලි හසුකර ගැනීමයි පිරිසිදු වාතය අනෙක් පසට යැවීමයි. ඒ කියන්නෙ එන්ජිමට ලැබෙන වායු සැපයුම පිරිසිදු කිරීමයි. මේක ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයටද බලපානවා. වායු සැපයුම පිරිසිදු වුනොත් තමයි හොඳ ඉන්ධන දහනයක් ලබාගන්න පුලුවන් වෙන්නෙ. ඉතින් එයාර් ෆිල්ටර් එක අවහිර වෙලා පළුදු වෙලා තිබ්බොත් පෙට්‍රල් කරනවා අඩුවෙන්න පුලුවන්. මොනවද එයාර් ෆිල්ටර් වර්ග?…

Read More