ක්ලච් ලෙඩ – දෙදරීම, සිරවීම, තදවීම

ක්ලච් ලෙඩ – දෙදරීම, සිරවීම, තදවීම

අපි පහුගිය ලිපියෙන් කතා කළා ක්ලච් සම්බන්ධව එන්න පුලුවන් ප්‍රධාන ලෙඩක් ගැන. ඒ ක්ලච් එක ස්ලිප් වීම ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නෙ ඊට අමතරව ක්ලච් එකේ එන්න පුලුවන් ලෙඩ කිහිපයක් ගැන. ක්ලච් එක දෙදරීම ක්ලච් එක වෙනකොට දෙදරීමක් ගැස්සීමක් වගේ එන එක සාමාන්‍යයි. නමුත් අනවශ්‍ය ලෙස දෙදරීමක් හෝ ගැස්සීමක් ඇතිවෙනවා නම් එය සළකා බැලිය යුතුයි. ගොඩක් වෙලාවට ක්ලච් linings වල ග්‍රීස් හෝ ඔයිල් වැටීම එක් හේතුවක් වෙන්න පුලුවන්. ඊට අමතරව පිච්චුනු හෝ හොඳින් මැදුනු linings නිසාත් මේක වෙන්න පුලුවන්. ඊට අමතරව ඇදගැසුණු පළුදුවුනු ෆ්ලයිවීල්, flywheel dowel pins හැලීම, ගෙවුනු…

Read More

ක්ලච් ලෙඩ – Slip වීම

ක්ලච් ලෙඩ – Slip වීම

සාමාන්‍යයෙන් මැනුවල් ගියර් පද්ධතියක් කියන්නෙ ඔටෝ ගියර් පද්ධතියකට වඩා reliable. කිසිදු කරදරයක් නැතිව සැතපුම් 100,000ක් දුවන්න පුලුවන් ඔබ හරියට පාවිච්චි කරොත්. හැබැයි මැනුවල් ගියර් පද්ධතියක එකම දුර්වල ස්ථානය තමයි කල්ච් එක කියන්නෙ. එන තරමක් ප්‍රශ්ණ එන්නෙ ක්ලච් එකට වගේම ගෙවෙන තරමක් ගෙවෙන්නෙත් ක්ලච් එකයි. පුදුමයක් නෙවෙයි මාරු වෙන ගියර් එකක් ගියර් එකක් ගානෙ ක්ලච් එක disengage and engage වෙනවා. ඒ විතරක්ද ට්‍රැෆික් එකේ යනකොට හැමතිස්සෙම කකුල ක්ලච් එක උඩ. ඉතිං කාලයත් එක්ක ක්ලච් එක ස්ලිප් වෙන්න, දෙදරන්න සහ අමුතු ශබ්ද නගන්න පටන්ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඇයි සමහර එන්ජින් වලින් හෝ…

Read More