වාහන හිමියෙකුට අත්‍යාවශ්‍ය WD-40 (Part 1)

58

අවුරුදු 60කටත් වඩා වයස WD-40 ඉපදෙන්නෙ 1953 Ken East නම් විද්‍යාඥයෙකුගෙ අතිනි. මිසයිල කොටස් මලකඩ කෑම වැළැක්වීම සඳහා අත්හදා බැලූ මෙම මිශ්‍රණය 40 වතාවක් උත්සහ කිරීමන් පසුවයි සාර්ථක වූයේ. ඒදා ඒ දුටු සාර්ථකත්වයෙන් පසු මිනිසුන් එය දිගටම ඕනෑම කාර්යක් සඳහා භාවිතා කරන්නට විය. කෙසේ නමුත් දන්නා නොදන්නා සෑම දෙනෙකුගේම දැනගැනීම පිණිස අද අප කියන්නට යන්නෙ WD-40 වාහන වලට අවශ්‍යවන අවස්ථා ගැනයි.

අපි පලමුවෙන්ම කතා කරමු WD-40 එකකින් කරගන්න පුලුවන් මූලිකම වැඩ ටික. ඉතිරිය පස්සෙ…

ගස් වලින් වැටෙන් මැලියම් හා යුෂ වර්ග ඉවත් කිරීමට
ෆෙන්ඩර්, වීදුරු සහ වාහනය ඇතුළත ගෑවුනු ග්‍රීස් හෝ තෙල් වැනි ද්‍රාවනයන් ඉවත් කිරීමට
වාහනයේ විව්ධ කොටස් මලකඩ කෑමෙන් සහ දිරාපත් වීමෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමට සහ එම කොටස් lubricatesව
තබාගැනීමට
බම්පර් වල ඉරිසහිත සීරුම් මකා දැමීමට
වාහනයේ වයරින් වල තෙතමනය ඇත්නම්, නැති කිරීමට
Electrical connections වල තෙතමනය ඇත්නම්, නැති කිරීමට සහ ඒවා මලකඩ කෑමෙන් වළක්වා ගැනීමට
ස්පාක් ප්ලග් වයර් වල තෙතමනය ඇත්නම්, නැති කිරීමට
ග්‍රීස් දියකිරීමට
මලකෑ ඇණ වල මලකඩ ගතිය දියකර හැරීමට
Exhaust system එකට පහසුවෙන් rubber exhaust hangers සවිකිරීමට
චැසිය අසල nuts and bolts පහසුවෙන් ගැලවීමට
ඩෑෂ්බෝඩ් එක අසල nuts and bolts පහසුවෙන් ගැලවීමට
Drive train එක අසල nuts and bolts පහසුවෙන් ගැලවීමට
ෆෙන්ඩර් අසල nuts and bolts පහසුවෙන් ගැලවීමට
පරණ පිස්ටන් වල pinion shafts පහසුවෙන් ගැළවීමට
ෆෑන් බෙල්ට් එකේ අනවශ්‍ය ශබ්දය නැතිකිරීමට
ලොක් වල අනවශ්‍ය ශබ්දය නැතිකිරීමට
මලකා සිරවී නැති glove compartment door එක, එහෙමත් නැත්නම් කැබිහෝල් එක නිදහස් කිරීමට
සිරවුනු remote control mirror එක නිදහස් කිරීමට
සිරවුනු ඇක්සලරේටරය නිදහස් කිරීමට
සිරවුනු fuel door cable එක නිදහස් කිරීමට
සිරවුනු ලග්නට්ස් නිදහස් කිරීමට
සිරවුනු motor shafts නිදහස් කිරීමට
සිරවුනු tin snips නිදහස් කිරීමට
Carburetor linkage එක නිදහස් කිරීමට
බැටරි ටර්මිනල් වලට සිරවුනු බැටරි කේබල් ගැලවීමට
Cylinder walls පිරිමැදීමට
Brake dust රෝදවලින් ඉවත් කිරීමට
ටයර් sidewall එකේ ගෑවුනු ග්‍රීස් ඉවත් කිරීමට
Steam engine පිස්ටන් වල මලකඩ ඉවත් කිරීමට
Vinyl bed-liners ඉවත් කිරීමට
Cable looms තුළට පහසුවෙන් cables ඇතුල්කිරීමට
Air horn එක stick වෙන්නෙ නැතුව තියාගන්න
Wet එන්ජිමක් start කිරීමට
යතුරුපැදි වල බ්‍රේක් ලිවර් හොඳින් ක්‍රියාකරවීමට
කාර් බැටරි ටර්මිනල් මලකෑමෙන් තොරව තබාගැනීමට
ගියර් ෂිෆ්ටර් lubricatedව තියාගැනීමට
Box lock එක සුමටව ක්‍රියාකිරීමට
හිච් ලොක් එක මලකෑමෙන් තොරව තබාගැනීමට
Pop-up auto lights සුමටව ක්‍රියාකරවීමට
Rubber door weather gaskets මෘදුව සහ නම්‍යශීලීව තබාගැනීමට
ජැක් එක සුමටව ක්‍රියාකරවීමට
Transmission linkages සුමටව ක්‍රියාකරවීමට
Winch cables මලකෑමෙන් තොරව තබාගැනීමට
පේන්ට් එක සීරීමකින් තොරව තද කුණුදුහුවිලි සහ ග්‍රීස් ඉවත් කරගැනීමට
වීදුරුවේ crank arm එක ලිහිල් කිරීමට
Exhaust pipe එකේ මලකෑ oxygen sensor එක ලිහිල් කිරීමට
Slack adjuster locks ලිහිල් කිරීමට
සිරවූ butterfly valves ලිහිල් කිරීමට
ඩෑෂ්බෝඩ් එක ආරක්ෂා කිරීමට
වාහනය ඇතුළත කොටස් ආරක්ෂා කිරීමට
සීතලට සිරවුනු වාහනයේ දොරවල් ඇරීමට
සිරවුනු ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් ක්‍රියාකරවීමට
ක්‍රෝමියම් මතුපිට දීප්තිමත් කිරීමට
සීතලට සිරවුනු ලොක් ඇරීමට
දොර පැනල් ඇතුලත මලකෑම වැළැක්වීමට
සීට් සහ ඩෑෂ් වලට වැටුනු සුනඛයන්ගේ කෙළ ඉවත් කිරීමට
වතුරෙ ගිලුනු එන්ජිමක තෙතමනය නැතිකිරීමට
සිරවුනු ස්පාක් ප්ලග් පහසුවෙන් ගැළවීමට
කැඩුනු යතුරක් ලොක් එකෙන් ඉවත් කිරීමට
වාහනේ දොර සීල් වියලීමෙන් සහ ඉරි තැලීමෙන් වළක්වාගැනීමට
මලකෑ ඇණ ගැළවීමට

WD-40 එකකින් කරගන්න පුලුවන් තවත් වැඩ ඉදිරි ලිපියකින් කතා කරමු.

(Visited 2,987 times, 1 visits today)
Share This:

Related posts

Leave a Comment