දැනගෙන Tint කරමු

දැනගෙන Tint කරමු

ගොඩක් අය වාහන ටින්ට් කරනවා. ඒ ඇයි කියලා ඇහුවොත් ඉර එළිය නිසා හරි රස්නෙ නිසා හරි කියලා තමයි කියන්නෙ. හැබැයි ගොඩක් අය දන්නෙ නෑ වාහන වලට ගහන ටින්ට් වර්ග මොනවද හෝ ටින්ට් කරන හේතු මොනවද කියලා. ටින්ට් කියන්නෙ නිකම්ම නිකම් කලුපාට ස්ටිකර් එකක් නෙවෙයි. හරි අපි මුලින්ම බලමු වාහනයක් ටින්ට් කරන්න හේතු මොනවද කියලා. වාහනය තුළ උෂ්ණත්වය අඩුකිරීමට වාහනය තුළ සිසිලස ආරක්ෂා කරගැනීමට UV කිරණ වලින් වාහනය ඇතුළත ආරක්ෂා කරගැනීමට වාහනයේ ගමන් ගන්නා පුද්ගලයන්ගේ හා වාහනය තුළ ඇති බඩුබාහිරාදියෙහි රහස්‍යබාවය හා ආරක්ෂාවට වාහනයේ අලංකාරයට වාහනයේ වීදුරු සීරීම වලින් වළකාගැනීමට හරි…

Read More