කැලිපර් පේන්ට් vs කැලිපර් කවර

කැලිපර් පේන්ට් vs කැලිපර් කවර

කැලිපර් කවර දාන්න හිතුවද? එහෙමත් නැත්නම් කැලිපර් පේන්ට් කරන්න හිතුවද? හරි අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. බ්‍රේක් කැලිපර් කියන්නෙ කොහොමත් පිරිසිදුව ලස්සනට තියන දෙයක් නෙවෙයි. කුණු දුහුවිලි වගේම මලකඩද රැඳෙන තැනක් තමයි බ්‍රේක් කැලිපර් කියන්නෙ. පල්ස් සයිස් සිහින් ස්පෝක් වීල් තියන වාහනයක මේ කැලිපර් එළියට පේන්න ගන්නවා. ඉතිං ඒක වාහනේට කැතයි. ඉතිං මෙන්න මේ මූලික හේතුව නිසානේ අපි කැලිපර් පේන්ට් කරන්නෙ හෝ කවර දාන්නෙ. හරි අපි මුලින්ම බලමු කැලිපර් පේන්ට් කිරීම ගැන. කැලිපර් පේන්ට් කරනවා කිව්වම ගොඩක් අයට හිතෙන්නෙ මේක වැරදි විදිහට. ඒ කියන්නෙ කැලිපර් පේන්ට් කරන එක අඩු…

Read More