වාහනේට ඩීසල් පෙට්‍රල් මාරුවෙලා ගැහුවොත්?

7

ඔබ වැරදීමකින් කාර් එකට වැරදි ඉන්ධන වර්ගයක් ගැසුවහොත් කලබල නොවන්න. ප්‍රථමයෙන්ම engine එක නවත්වන්න හෝ නවත්වා ඉන්ධන පුරවනු ලැබුවේ නම් engine එක start කිරීමෙන් වලකින්න. සියලුම වැරදි ඉන්ධන ඉවත්කොට පිරිසිදුකර නැවත නිවැරදි ඉන්ධන පුරවන තුරු engine එක start නොකිරීමට වගබලාගන්න.

ඩීසල් වාහනයකට පෙට්‍රල් ගැසුවහොත්

ඩීසල් වාහනයකට පෙට්‍රල් ගැසුවහොත් damage වෙන්නෙ fuel pump එක. ඩීසල් වාහනයක fuel pump එක කියන්නෙ high pressure තැනක්. එතන පෙට්‍රල් ඩීසල් mix වුනාම ඉන්ධනයෙහි ද්‍රාවන ගතිය අඩුවනවා. ඉන්පසු pump එකේ ලෝහ කොටස් එකට ගැටීමෙන් කුඩා ලෝහ කොටස් කැඩී පෙට්‍රල් ඩීසල් ද්‍රාවනයට මුසුවේ. එම හානිකර ද්‍රාවනය fuel system එක තුළ දිවීමන් engine එකට සිදුවන හානිය වගේම repair කරන්න යන වියදම හිතාගන්නවත් බෑ නේද? fuel pumps, injectors, fuel rail, fuel tank and line filters මේ ඔක්කොම repair කරන්න වෙනවා.

පෙට්‍රල් වාහනයක ඩීසල් ගැසුවහොත්

ඩීසල් සම්පීඩනය වෙනවා වගේ නෙවෙයි, පෙට්‍රල් දහනය වෙන්නෙ spark එකෙන්. ඩීසල් සමඟ වාහනය start කරොත් ඩීසල් වලින් spark plugs වගේම fuel system එකත් අවහිර කරනවා. වාහනය misfire කරනවා ඊට පස්සෙ engine එක නවතිනවා. Engine එක පිරිසිදු කරාට පස්සෙ ඉක්මනට පෙට්‍රල් දාලා වාහනය start කරන්න ඕන. ඔබට දැකගන්න පුලුවන් සුලු මොහොතක් යනතුරු අනවශ්‍ය ලෙස පිටවන දුමාරය. ඉතිරි ඩීසල් දහනය වන දුම තමයි ඒ.

වැරදි ඉන්ධන යෙදීමේ අවදානමෙන් මිදෙන්නෙ කොහොමද?

නිතරම අවධානයෙන් සිටින්න
Fuel Boothවල පාට විශ්වාස නොකරන්න
දන්න කියන fuel station වලින් නිතර ඉන්ධන පුරවන්න
ඔබට තියෙන්නෙ ඩීසල් වාහනයක් නම් ඩීසල් කටට Diesel Head Device එකක් set කරන්න. එවිට පෙට්‍රල් ගැසියම නොහැක.

(Visited 1,279 times, 1 visits today)
Share This:

Related posts

Leave a Comment