කුරුලු මලපහ කාර් පේන්ට් එකට අහිතකරද?

4

සමහරු කියනවා කුරුලු මලපහ වැටෙන එක වාසනාවන්තයි කියලා. ඒත් ඇත්තටම ඒක එහෙමද? නෑ කුරුලු මලපහ වල මාරාන්තික යූරික් අම්ලය අඩංගුයි. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක ඇසිඩ් එකක්. මේ ඇසිඩ් එකට පුලුවන් කාර් පේන්ට් එක තුවාල කරන්න. එය වාහනයේ බඳ මළකඩ කෑමට මුල පිරීමක්.

කුරුලු මලපහ වල අඩංගු යූරික් ඇසිඩ් වලට පුලුවන් කාර් වැක්ස් එක තුවාල කරන්න. මේ ප්‍රතික්‍රියාව පටන්ගන්න යන්නෙ විනාඩි 5යි. ඊට පස්සෙ තමයි කාර් පේන්ට් එකට හානි කරන්න පටන්ගන්නෙ.

ඒත් එක්කම පේන්ට් එක මතුපිට කහට පැල්ලම් වගේ හිටින්න ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවට ආවම වැඩේ ටිකක් දරුණුයි. අයින් කරන්නත් ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා මලපහ වැටුනු සැනින් අයින් කරන්න පුලුවන් නම් හොඳයි.

කොහොමද කුරුලු මලපහ හරියටම අයින් කරන්නෙ?

කුරුලු මලපහ වැටුනු සැනින් ඉවත් කළ හැකි නම් කාර් ෂැම්පූ හෝ උණු වතුර යොදාගන්න. එහෙම නැත්නම් scratch remover එකක් use කරන්න. හැබැයි ඊට පස්සෙ ආපහු wax පාරක් හරි polish පාරක් හරි දාන්න වෙනවා. වැඩේ ටිකක් පරක්කු වුනොත් වාහනේ car paint shop එකකට අරන් යන්න වෙනවා.

(Visited 646 times, 1 visits today)
Share This:

Related posts

Leave a Comment